0939.113.8010938 030.063

Mô đun xử lý nước công nghiệp

Khi di dời nhà máy, cơ sở kinh doanh  bạn có thể di dời cả hệ thống xử lý nước thải này và lắp đặt vận hành lại 

bình thường như củ mà không phải làm lại một hệ thống xu ly nuoc thai mới.

Cho nên MÔ – ĐUN xử lý nước sinh hoạt này có những ưu điểm nổi trội sau:

 •   Tiết kiệm chi phí xây dựng  ban đầu đến 30%
 •   Có thể tháo rời và di chuyển đến địa điểm mới
 •   Bảo đảm yếu tố mỹ quan
 •   Thời gian lắp đặt nhanh
 •   Tiết kiệm diện tích xây dựng
 •    Hiệu quả vận hành ổn định
 •    Dễ dàng kiểm soát bảo trì, bảo dưởng định kỳ
 
 
 
                                  
CẤU TẠO MÔ-ĐUN:
 •   Bể sinh học hiếu khí
 •   Bể trợ lắng
 •   Bể lắng
 •   Bể khử trùng bằng Chlorine
 •   Bồn lọc áp lực......

Toàn bộ thiết bị của hệ thống được chúng tôi thiết kế nằm gọn trong MÔ-ĐUN