0939.113.8010938 030.063

Dịch vụ xử lý nước thải công nghiệp

Sự phát triển của nền công nghiệp cùng với sự gia tăng dân số hiện nay đã gây ảnh hưởng rất lớn đến nguồn nước. Kết quả là môi trường nước ở các đô thị cũng như các khu công nghiệp ngày càng bị ô nhiễm bởi chất thải, khí thải và nước thải. Và phần lớn, môi trường nước bị ô nhiễm bởi nước thải từ các khu công nghiệp, cùng với đó là từ nước thải sinh hoạt.

Nước thải trong các khu công nghiệp thường có hàm lượng các chất độc hại khá cao. Các nước thải này gây ô nhiễm cho các nguồn nước trong khu dân cư, còn chưa kể đến các ngành công nghiệp có tác động nặng nề đến môi trường và nước thải sinh hoạt.

Xu ly nuoc thai đã và đang là vấn đề cần phải giải quyết, chung cho cả xã hội và riêng cho ngành công nghiệp. Các cơ quan chức năng cũng đang thực hiện rất nhiều cách để có thể ngăn chặn các chất thải độc hại gây ra bởi sản xuất.

xu-ly-nuoc-thai-nuoc-nhuom.jpg

Nước thải được xử lí theo các quy trình khá là phức tạp. Để có thể thực hiện công việc xử lí nước thải, cần phải trải qua nhiều bước trong một hệ thống, và cũng còn tùy vào đặc điểm của các loại nước thải mà các quy trình sẽ được thêm hoặc lược bỏ vài bước.

Sự phát triển của các khu công nghiệp đồng nghĩa với việc ô nhiễm môi trường sẽ gia tăng.  Các khu công nghiệp có rất nhiều, nhưng hệ thống Xu ly nuoc thai thì lại chưa được phân bố rộng rãi. Chỉ có những khu công nghiệp lớn mới có hệ thống xử lí nước thải hoàn chỉnh. Hầu hết nước thải của các nhà máy được xả vào nguồn nước chung. Vậy nên các nguồn nước trên sông rạch xung quanh các khu công nghiệp đều có dấu hiệu bị ô nhiễm nặng nề, không thể sử dụng.

Với lưu lượng nước thải thải ra môi trường lớn như vậy, nếu không được xử lí sẽ gây tác hại đến môi trường. Vì thế, việc xu ly nuoc thai là một việc cần phải được thực hiện để bảo vệ môi trường. Các khu công nghiệp nên có kế hoạch, phương pháp để kiểm soát hoạt động sản xuất một cách hợp lí, an toàn và ngày nay cũng có nhiều cong ty xu ly nuoc thai hoạt động với hệ thống máy móc, thiết bị hiện đại để đảm bảo một cuộc sống trong lành, không bị ô nhiễm cho cư dân.