0939.113.8010938 030.063

Phương pháp xử lý nước thải sinh hoạt

Nước thải có chưa rất nhiều các chất độc hại, gây ô nhiễm môi trường tùy theo nguồn thải. Vì vậy, để có thể xu ly nuoc thai hiệu quả cần phải sử dụng những phương pháp xử lí phù hợp.

Nước thải sinh hoạt là nước thải từ các hoạt động sinh hoạt của khu dân cư như đô thị, trung tâm thương mại, từ các khu vệ sinh… Và công việc xu ly nuoc thai chính là loại bỏ các chất bẩn nhiễm trong nguồn nước đó. Việc lựa chọn phương pháp xử lí nước thải phù hợp dựa vào các nguyên tắc như thành phần và tính chất nước thải, lưu lượng xả thải, mức độ cần xử lí, điều kiện cơ sở hạ tầng,…

>> Phương pháp xử lý nước thải sinh hoạt

Có nhiều phương pháp và công nghệ xu ly nuoc thai sinh hoạt, chỉ khác về chi phí đầu tư, vận hành và một vài đặc điểm khác. Phương pháp xử lí gồm phương pháp vật lí, phương pháp hóa học và phương pháp sinh học. Và hiện nay, với những hiệu quả đã được kiểm chứng, phương pháp sinh học được sử dụng rất nhiều bởi những gì nó mang lại.

xu-ly-nuoc-thai-nuoc-nhuom.jpg

Công nghệ sinh học tận dụng khả năng phân hủy chất thải với tốc độ nhanh của vi sinh vật để xử lí các chất bẩn có trong nước thải, và nhờ đó mà chi phí vận hành hệ thống xu ly nuoc thai cũng được giảm khá nhiều. Việc thiết kế hệ thống xử lí nước thải có thể gây ảnh hưởng đến hiệu quả xử lí, vậy nên cần phải chọn cong ty xu ly nuoc thai có hệ thống thiết kế thật phù hợp, có thể tiết kiệm chi phí bảo dưỡng thiết bị, cùng một số điều kiện khác để có được hiệu quả cao nhất.

Phương pháp này chỉ sử dụng clo để khử trùng và không sử dụng hóa chất nào khác mà sử dụng công nghệ sinh học hiện đại, có thiết kệ tiện lợi và hiệu quả, dễ dàng kiểm soát các quy trình xử lí, giúp tiết kiệm điện năng, tiết kiệm cả chi phí nước. Nước thải sau khi xử lí phải đạt nhiều yêu cầu. Có thể xả ngay ra ngoài môi trường hoặc quan trọng hơn là còn có thể tái sử dụng an toàn.