0939.113.8010938 030.063

Quá trình xử lý nước thải theo công nghệ mới

Bài viết sẽ cho bạn biết quy trình xử lý nước thải theo quy trình công nghệ hiện đại bậc nhất. Bài viết sẽ cho bạn biết nước được dẫn qua các loại bồn nào và có những tiếp xúc hóa học cơ bản nào

Đầu tiên nước thải được thu gom vào một hố thu gom, tại cổng hố có song chắn rác thô. Tại hố thu gom, nước thải được điều chỉnh độ pH của nước bằng các chất NaOH và H2SO4 trước khi được đưa tiếp qua bể điều hòa.

Bước tiếp theo của xử lý nước thải là nước được đưa vào bể điều hòa, nước thải sẽ được sục khí liên tục nhằm tránh tình trạng lắng cặn. Sau đó nước thải được dẫn qua bể sinh học hiếu khí Anoxic rồi được đưa thẳng qua bể trung gian. Tại bể trung gian nước tiếp tục được kiểm tra độ pH một lần nữa, vi sinh vật trong nước lúc này được đảm bảo hoạt động tốt nhất và nước được ổn định tính chất nước thải trước khi đi đến khu xử lý chính.

xu-ly-nuoc-thai-nha-may-giay.jpgTrường Thành cong ty xu ly nuoc thai hiện đại

Nước thải chảy từ bể trung gian và nước thải tuần hoàn được bơm vào bể sinh học hiếu khí Axonic theo hướng từ dưới lên trên, bể có nhiệm vụ khử Nito. Nước tiếp tục được bơm qua bể sinh học hiếu khí Selector nhằm ổn định nồng độ bùn trong nước trước khi qua bể Aerotank.

Sau khi nước được nitrat hóa là bước khử nitrate-nitrogen thành N2, N2O hay NO. Nước thải từ bể Selector tiếp tục dẫn vào bể sinh học hiếu khí bằng bùn hoạt tính, bước này là bước xử lý nước thải quan trọng vì bùn hoạt tính sẽ lọc sạch đa phần các chất ô nhiễm trong nước. Trong môi trường đủ nồng độ oxy thì vi sinh vật phát triển tốt, sử hấp thụ tối đa các chất hữu cơ trong nước để phát triển, giảm lượng ô nhiễm trong nước thải xuống mức tối thiểu.

Kết quả của quá trình này là nước được trả về môi trường tự nhiên với lượng COD, BOD giảm 90 đến 95%. Bùn lắng ở đáy bể lọc sẽ được gạt bùn, bùn được ép thành bánh và phơi khô.

Mục đích cuối cùng của quy trình xử lý nước thải là xử lý nước được thải ra từ các hệ thống xả thải các ngành nghề sản xuất nói chung, bảo vệ môi trường nước và đời sống của người dân xung quanh khu vực đó.