0939.113.8010938 030.063

Quy trình tổng quát xử lý nước thải

Có ba phương pháp xử lý nước thải chính đó là xử lý hóa học, xử lý sinh học và xử lý lý học. Nhìn chung thì cả 3 phương pháp đều phải cho chung 1 kết quả cuối cùng là nước được làm sạch đúng theo quy chuẩn nhà nước quy định

Đầu tiên là quy trình tổng thể của xử lý nước thải tại các nhà máy. Nước từ các nguồn tiếp nhận sẽ được thu gom vào hố chứa nước thải (gọi là nước thô), nước thô sẽ được đưa vào công trình làm sạch nước, sau đó nước được đưa vào mạng lưới sử dụng nước, tiếp tục đưa nước thải chưa xử lý vào nhà máy để xử lý nước theo 3 cấp độ. Nước sau khi được xử lý qua 3 cấp sẽ được đưa về môi trường.

xu-ly-nuoc-thai-nuoc-nhuom.jpg

Trường Thành cong ty xu ly nuoc thai chuyên nghiệp

Các phương pháp xử lý nước thải có 3 phương pháp chính, xử lý sơ bộ, xử lý tập trung và xử lý triệt để.

Với phương pháp xử lý sơ bộ, nước được xử lý bằng phương pháp hóa lý và hóa học. Nước được tuyển nổi, kẹo tụ, hấp thụ, qua các bước oxy hóa và trung hòa. Mục tiêu của bước này là tách các chất lơ lửng ra khỏi nước, khử màu bẩn của nước thải, trung hòa và khử độc cho nguồn nước.

Phương pháp thứ 2 là xử lý tập trung. Có 4 phương pháp xử lý nước thải trong bước này là cơ học, sinh học, khử trùng và xử lý bùn cặn trong nước thải. Công trình xử lý nước thải gồm các bước lọc rác, bể lắng nước đợt I, hồ sinh học, oxy hóa, lọc sinh học, lắng đợt II, tẩy nước bằng clo, phơi và xử lý bùn. Mục tiêu chính cho cách này là tách các chất cặn trong nước, khử màu nước, khử trùng và khử độc.

Phương pháp cuối cùng là xử lý triệt để, áp dụng 3 phương pháp là cơ học, hóa học và sinh học. Nước thải được lọc sạch cát, đưa vào vể Aeroten II, tiếp đó là bể lọc sinh học bậc II, nước được đưa vào hồ sinh học, cuối cùng là nước được đưa vào bể nitrat và oxy hóa. Phương pháp xử lý nước thải này nhằm tách các chất lơ lửng trong nước, khử sạch các chất Nito và Photpho.

Nước sau khi được làm sạch bằng 1 trong 3 phương pháp này sẽ đảm bảo được độ sạch theo đúng chuẩn vệ sinh môi trường do pháp luật quy định.