0939.113.8010938 030.063

Xử lý nước thải công nghiệp

 
 
 
 HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI
 
Với Công nghệ xử lý tiên tiến Công ty đã tạo ra nhiều sản phẩm có chất lượng cao đạt tiêu chuẩn môi trường với chi phí đầu tư và chi phí vận hành phù hợp. Trường Thành  đã xây dựng thành công nhiều hệ thống xu ly nuoc thai cho các ngành công nghiệp và cộng đồng, đạt tiêu chuẩn quốc gia. Tái tạo nguồn nước thải thành nước sinh hoạt, bảo vệ nguồn nước quý giá của chúng ta.
 
Xử lý nước thải là nhu cầu bức thiết ở nước ta. Theo một vài  thống kê thì hiện nay trên cả nước thì hầu hết các doanh nghiệp, nhà máy đều có hệ thống xử lý nước thải (HTXLNT)
Nước thải nói chung có chứa nhiều chất ô nhiễm khác nhau, đòi hỏi phải xử lý bằng những phương pháp thích hợp khác nhau. Sau đây là tổng quan các phương pháp xử lý nước thải.
 
Các phương pháp xử lý nước thải được chia thành các loại sau:
  • Phương pháp xử lý lý học;
  • Phương pháp xử lý hóa học và hóa lý;
  • Phương pháp xử lý sinh học.
Lĩnh vực hoạt động:
  • Các công trình công cộng, khu công nghiệp, khu dân cư, thương mại, bệnh viện…
  • Ngành chế biến thực phẩm, tinh bột nông sản, công nghiệp mía đường, cồn rượu.
  • Ngành chế  biến thủy hải sản, chăn nuôi gia súc, gia cầm.
  • Ngành công nghiệp hóa chất, dệt nhuộm, xi mạ, in ấn, bao bì.